Sertifika alın
Türkçe
Sertifika alın

  Son güncelleme: 24 Mayıs 2018

  Önceki versiyon: 5 Ekim 2016

  GİRİŞ

  Align Technology, Inc. ve bağlı kuruluşları ("Align", "biz", "bizi/bize" ve "bizim") bilgilerinizi korumayı taahhüt etmektedir (bu Gizlilik Beyanı'nda "bilgi", kişisel veri olarak kabul edilen veya web sitelerimiz aracılığıyla sizin hakkınızda, sizinle ilgili veya sizden topladığımız kişiyi tanımlayıcı bilgiyi ifade etmektedir).

  Align; Invisalign® sistemi, iTero® ağız içi tarayıcılar ve OrthoCAD hizmetleri ve kullanıcıların, Invisalign tedavisi olurken görüntüler yükleyerek, hikâyeler paylaşarak, randevu anımsatıcıları oluşturarak ve bildirimler alarak ilerlemelerini izlemelerini ve paylaşmalarını sağlayan My Invisalign Smile uygulamasını ("Uygulama") tasarlar, üretir ve pazarlar. Aşağıda web sitelerimizden ve Uygulamamızdan ("Siteler") bilgiyi nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız açıklanmaktadır.

  Genel olarak, bize kim olduğunuzu söylemeden veya kendinizle ilgili herhangi bir kişisel bilgi açıklamadan Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz. Ancak, bazen sizden sizin hakkınızda veya bildiğiniz biri hakkında isim, e-posta adresi ve/veya ev adresi gibi bilgiler isteyebiliriz.
  Amacımız, İnternet'te sizden bu tür kişisel bilgileri almadan önce sizi bilgilendirmek ve gerekli olduğunda bu tür bilgilerin işlenmesi için onayınızı almaktır.

  Sitelerimizi kullanarak bu Gizlilik Beyanı'na uygun şekilde kişisel bilgilerinizi toplamamızı, kullanmamızı, açıklamamızı, aktarmamızı ve işlememizi kabul edersiniz.

   

  Sizden topladığımız bilgiler
  Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz?
  Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
  Çerezler ve Reklamlar
  Çocukların Gizliliği
  Diğer sitelere bağlantılar
  Pazarlama ve İleti Almama Talebi
  Sosyal Medya
  Uluslararası veri aktarımları
  Güvenlik
  Haklarınız
  Güncellemeler
  Bize Ulaşın

   

  Sizden topladığımız bilgiler

  Müşterilerimiz, hastalarımız (eski, potansiyel ve mevcut), hastalarımızın aileleri/bakıcıları, hekimler ve web site ziyaretçileri sitemize üye olmak için kayıt olduğunda veya çevrimiçi formlar ile ya da Uygulamayı indirdiğinde ve kullandığında, örneğin bizden haberler almak üzere kayıt olduğunda veya gülüş değerlendirmesi yaptığında bu kişiler hakkında aşağıdaki türde kişisel bilgileri ve hassas bilgileri topluyoruz:

  • Adınız, adresiniz telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgileriniz.
  • Yaş, cinsiyet gibi size hitap etmemize yardımcı olacak bilgiler ile dişleriniz ve yüzünüzün resimleri de dâhil dişlerinizle ilgili sağlık bilgileri. Kişisel bilgilerinizi veya hassas bilgilerinizi toplamak istediğimizde size bu amaçla ilgili bilgi vereceğiz ve yalnızca bu ilgili amaçları gerçekleştirmek üzere kesinlikle gerekli olan bilgileri toplayacağız.

  Sitelerimiz aracılığıyla sağlık bilgileri veya başka türlü hassas verileri topladığımız durumlarda, açık onayınızı isteyeceğiz.

  Ayrıca, aşağıda belirtilen "Çerezler ve Reklamlar" bölümünde anlatıldığı şekilde, Sitelerimizi kullanımınız konusunda bilgi toplayacağız.

  Bazı durumlarda kendimizle ilgili bilgi vermek üzere iletişime geçebilmemiz için başka kişilerle ilgili kişisel bilgileri vermeyi tercih
  edebilirsiniz. Onların kişisel verilerini, yalnızca onaylarını ve izinlerini aldıktan sonra bizimle paylaşmalısınız.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz?

  Sitelerimizi kullanımınızdan elde ettiğimiz veya sizin sağladığınız kişisel bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

  1. Sitelerimizdeki üye hesabınızı açmak ve diğer durumlarda yönetmek.
  2. Temizleme tedariklerinin satın alınması gibi ürünlerin ve hizmetlerin kullanılması, satın alınması, ayrılması ve/veya indirilmesini sağlamak.
  3. Ürünlerimiz, servislerimiz, haberler ve etkinliklerle ilgili bilgi sağlamak.
  4. Doktorlarla ve klinikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi vermek ve onlara iletişim talebi göndermek.
  5. Anketlerimize katılmanız veya fan club üyesi (uygunsa) olmanız için davet göndermek.
  6. Yaş, cinsiyet ve genel gelir seviyeleri gibi kullanıcı eğilimleri konusunda demografik bilgi toplamak.
  7. Mevcut ve olası hastalar konusunda uzman doktorlara bilgi sağlamak.
  8. Hizmet ve ürünlerimizin kullanımını analiz etmek, yeni hizmetler ve ürünler geliştirmek ve ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve mevcut diğer bilgilerimizi kişiselleştirmek.
  9. Sosyal medya yoluyla paylaşmak üzere uygulamaya yüklenen içeriği kullanmak ve İnternet'te, televizyonda, yayınlarda veya başka herhangi bir ortamda Invisalign tedavisini tanıtmak üzere içeriğinizin kopyalarını yapmak. Oluşturduğumuz herhangi bir tanıtım malzemesinde adınızı asla göstermeyeceğiz, ancak başkalarının fotoğrafınızdan sizi tanıyabileceğinin farkında olmalısınız.


  Yukarıda açıklanan kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına yönelik yasal dayanağımız ilgili kişisel bilgilere ve
  bunları topladığımız özgün konuya bağlı olacaktır. Sizinle Invisalign malları ve hizmetleri temin etmek amacıyla yapılmış sözleşmeler gibi bir sözleşme imzalamış olduğumuz durumlarda, bilgilerinizi sözleşmenin ifası için işleyeceğiz. Diğer durumlarda, haklarınızın Align'ın yasal ticari çıkarlarını hükümsüz kılmaması koşuluyla, bilgilerinizi pazarlama veya ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi gibi Align'ın yasal ticari çıkarları için işleyebiliriz. Bilgi toplama anında yasal çıkarlarımızın ne olduğuna dair sizi aydınlatacağız.

  Ürünlerimiz ve pazarlama çabalarımız hakkında tam bir bilgi edinmek için güçlü veri kaynakları kombinasyonu (online, siparişler, müşteriler, vb.) kullanıyoruz. Bu veriler yalnızca çalışmalarımız içindir ve kişisel bilgilerinizi, bizimle yapılan çalışmalardan başka amaçlar için kullanmak üzere diğer işletmelerle paylaşmayız.

  Yasal bir gerekliliğe uyum sağlamak veya sizinle sözleşme yapmak üzere kişisel bilgilerinizi vermenizi istersek bunu uygun zamanda açıklayacak ve kişisel bilgilerinizi vermenizin zorunlu olup olmadığını (ve ayrıca kişisel bilgilerinizi vermemeniz durumunda olası sonuçları) size bildireceğiz.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

  Diğer işletmelerle pazarlama, iletişim, depolama ve satış çalışmalarına yardımcı olmaları için ortaklık yapıyoruz ve bu amaçlar için kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu ortakların, Align ile çalışma amacı dışındaki herhangi bir sebeple bilgilerinizi kullanma hakkı yoktur. Güncel
  hizmet sağlayıcılarımızın listesine
  privacy@aligntech.com adresiyle iletişim kurarak ulaşabilirsiniz.

  Bilgilerinizi, "Topladığımız bilgilerle ne yapıyoruz?" bölümünde açıklanan amaçları gerçekleştirmek üzere diğer Align şirketleriyle de paylaşabiliriz. Şirketler grubumuzun listesine privacy@aligntech.com adresiyle iletişim kurarak ulaşabilirsiniz.

  Ayrıca, kişisel bilgiler dâhil olmak üzere topladığımız bilgiler herhangi bir birleşme, satın alım, borç finansmanı, şirket varlıklarının satılması veya benzer işlemlerin yanı sıra kişisel bilgilerin şirket varlıklarımızdan biri olarak üçüncü taraflara devredilmesi gibi ödeme aczi, iflas veya tasfiye durumunda da açıklanabilir.

  Yasal olarak gerekli olduğuna veya ürünlerimizi ya da diğer yasal haklarımızı korumak için gerekliliğine inandığımız durumlarda (sözleşmelerimizin ifası veya başkalarının mülkiyet hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri açıklayabiliriz.

  Onay vermeniz hâlinde de bilgilerinizi paylaşabiliriz.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Bilgilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

  Devam eden kanuni işlerimizin gerektirdiği hâllerde kişisel bilgileri saklarız (örneğin, size Invisalign malları ve ürünleri temin etmek veya yürürlükteki yasal gerekliliklere, vergi gerekliliklerine veya muhasebe gerekliliklerine uymak için).

  Kişisel bilgilerinizin işlenmesini gerektiren devam eden yasal işlerimiz olmadığı durumlarda, kişisel bilgilerinizi sileceğiz veya anonim hâle getireceğiz ya da bunun mümkün olmaması hâlinde (örneğin, kişisel bilgilerinizin yedekleme arşivlerinde saklanması nedeniyle) silinmesi mümkün olana dek daha fazla işlenmemesi için ayrı tutacağız.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Çerezler ve Reklamlar

  Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde, cihazınızdan otomatik olarak bir takım bilgiler toplayabiliriz. Avrupa Ekonomik Alanı'nda yer alan ülkeler de dâhil olmak üzere bazı ülkelerde bu bilgiler ilgili veri koruma kanunları gereğince kişisel bilgi olarak kabul edilebilir.

  Özellikle otomatik olarak topladığımız bilgiler IP adresiniz, cihaz tipiniz, benzersiz cihaz tanımlama numaralarınız, tarayıcı tipiniz, geniş coğrafi konumunuz (ör. ülke veya şehir düzeyinde konum) ve diğer teknik bilgileriniz gibi bilgileri içerebilir. Ayrıca, erişilen sayfalar ve tıklanan bağlantılar da dâhil olmak üzere cihazınızın Web Sitemizle nasıl etkileşim kurduğu hakkında da bilgi toplayabiliriz.

  Bu bilgilerin toplanması Web Sitemize gelen ziyaretçileri, nereden geldiklerini ve Web Sitemizdeki hangi içeriğin ilgilerini çektiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgileri şirket içi analiz amaçlarıyla ve Web Sitemizin kalitesini ve ziyaretçilerimize uygunluğunu arttırmak için kullanırız.

  Bu bilgilerin bazıları çerezler ve benzeri takip teknolojileri kullanılarak toplanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Çerezler ve Reklamlar bölümüne bakın.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Çocukların Gizliliği

  Align olarak bilgi aileden veya ebeveynden alınmadıkça on üç (13) yaşın altındaki çocuklardan herhangi bir bilgi toplamayı amaçlamıyoruz. Çocukların Sitelere girmelerini önlememiz mümkün değildir fakat bilgi veren kişinin en az 13 yaşında olması gerektiğini açık bir şekilde bildirmeden kişisel bilgi toplamıyoruz. Çocuklardan bilgi toplayan Sitelerimiz hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle Privacy@aligntech.com adresinden iletişim kurun.

  Lütfen yukarıda belirtilen yaş eşiğinin ülkenizde yürürlükteki yasal gereklere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Bu durumda, toplama sırasında gerektiği şekilde bilgilendireceğiz.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Diğer sitelere bağlantılar

  Sitemiz yalnızca kolaylık olması için diğer web sitelerine bağlantı içerebilir. Align, bu diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değildir ve bağlantıların içeriği bilgiyi veya şirketi uygun bulduğumuz anlamına gelmez. Bu, Sitelerimiz aracılığıyla başka bir siteye bağlanırsanız verdiğiniz bilgilerden sorumlu olmadığımız ve o sitenin, verdiğiniz bilgilerle ne yapacağını kontrol edemediğimiz anlamına gelmektedir.

  Ayrıca, bilgilerinizi sosyal medya siteleri gibi diğer web siteleriyle paylaşma olanağınız vardır. Bunu kolaylıkla yapmanız için size uygun bir
  bağlantı sağlayabiliriz ancak web sitelerinden veya gönderilerinizden/paylaşımlarınızdan sorumlu tutulamayız ve bunları denetleyemeyiz. Bu diğer web sitelerinin ve sosyal medya sitelerinin gizlilik politikalarını ve bilgi toplama uygulamalarını incelemenizi öneririz.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Pazarlama ve İleti Almama Talebi

  Onay verdiyseniz (gerekli olduğunda) size zaman zaman bizimle ilgili bilgi gönderebiliriz.


  Align, onayınızı geri çekerek Align’dan veya diğer ortaklarımızdan elektronik bilgileri almayı durdurma talebinde bulunma olanağı sunar. Bizden haber almak istemiyorsanız lütfen bilgilerinizi aldığımızda bizi bilgilendirin veya istediğiniz zaman bize
  remove@aligntech.com adresinden yazın ve konumunuzu bildirdiğinizden emin olun. Ayrıca e-posta içinde bulunan kolay, üyeliği iptal etme özeliğini kullanabilirsiniz. Lütfen talebinizi işleme almamız için bize zaman tanıyın.

  Bir soruya yanıt vermek gibi gerekli iletişimlerde onay iptalinin geçerli olmadığını ve daha sonra bizden bilgi talebinde bulunmanız hâlinde
  (örneğin bizden haber uyarıları almak için kayıt olursanız) tekrar onay vermiş olacağınızı unutmayın.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Sosyal Medya

  Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik. Açık hesap ayarları ile Facebook, Twitter veya diğer sosyal medya siteleri kullanıcısıysanız ve #unbraceyoursmile gibi kamusal kampanyalarımızdan birini etiketlerseniz veya #invisalign, #invisalignteen veya #invisalignTalk gibi ürün adlarımızdan birini kullanırsanız sosyal medya sitelerimizden ürünlerimizle ilgili görüşlerinizi alabilir ve kendi sitemizde yayınlayabiliriz. Böylece Sitelerimizin ziyaretçileri ile ürünlerimiz hakkında fikirlerinizi paylaşabiliriz. Sitelerimize göndermeden önce, yorumlarınız tarafımızca incelenir. Görüşlerinizin sitelerimizde ulaşılabilir olmasını istemiyorsanız lütfen bu hashtag’leri kullanmayın.

  Invisalign deneyiminiz hakkında bir genel sosyal medya platformunda herhangi bir İçerik yayınlayarak veya farklı biçimde kullanılabilir kılarak ve kendimize ait Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign, Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/),ve diğerleri gibi kanallarda içeriğinizi yeniden göndermek üzere izin istediğimizde "evet" derseniz on üç (13) yaşında veya daha büyük olduğunuzu onaylamış ve bu web sitelerinde listelediğimiz şartları ve koşulları kabul etmiş olursunuz.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Uluslararası veri aktarımları


  Align dünya çapında faaliyet gösterdiğinden dolayı ikamet ettiğiniz ülke dışındakiler dâhil olmak üzere Align'ın çalıştığı diğer ülkelere kişisel bilgilerinizi aktarabiliriz. Kişisel Bilgileriniz, ikamet ettiğiniz ülke dışında yer alabilecek sunucularımızda saklanabilir. Buna rağmen, Gizlilik Beyanımız ve
  Bağlayıcı Kurumsal Kurallar uygun olarak bilgilerinizi korumaya devam edeceğiz.

  Bu Gizlilik Beyanındaki taahhütlere ek olarak Align, Align'ın global olarak kişisel bilgilerin korunması ve yönetimi konusuna yaklaşımını belirleyen bir Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (BCR) programı düzenlemiştir. BCR politikamıza önceki paragrafta verilen bağlantıdan erişebilirsiniz.

  Bilgilerinizi AEA dışındaki hizmet sağlayıcılarımıza ve ortaklarımıza aktardığımız durumlarda, bunu Avrupa Komisyonu (Align'ın Bağlayıcı Kurumsal Kuralları) veya Gizlilik Kalkanı tarafından onaylanmış standart sözleşme maddelerine dayanarak yapıyoruz.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Güvenlik

  Sitelerimizin kontrolümüz altındaki bilgilerin imha edilmesi, kaybedilmesi, yanlış kullanımı ve değiştirilmesi, yetkisiz kişilerin bilgilendirilmesi veya bilgiye erişime karşı korunmasına yönelik güvenlik önlemleri vardır. Invisalign Doktor Sitesi gibi web portallarımız, hasta bilgilerini (kişisel veriler dâhil) HTTPS yoluyla güvenli bir şekilde iletir. Bu portallar müşteri hesapları gerektirir ve halka açık değildir.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Haklarınız

  Erişim, açıklama, değişiklik veya silme ile ilgili haklara (yürürlükteki yasalarca belirlendiği gibi) sahipseniz aşağıda listelenen adres veya
  e-postayla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Örneğin, California'da kişiler, doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara yaptığımız açıklamalar listesini takvim yılı içinde bir kez talep edebilir. Doğrudan pazarlama için herhangi bir kişisel bilgiyi diğer şirketlere satmıyoruz veya kiralamıyoruz.

  Avrupa'daki Align şirketleriyle bağlantılı olarak Kişiler aşağıdaki haklarıyla ilgili olarak bizimle iletişim kurabilirler:

  1. Kişisel bilgilerine erişme, bunları düzeltme, güncelleme veya bunların silinmesini talep etme.
  2. Kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz etme, kişisel bilgilerinin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme veya taşınabilirliğini talep etme.
  3. Dilediğiniz zaman size gönderdiğimiz pazarlama iletişimlerinden vazgeçme. Size gönderdiğimiz pazarlama e-postalarındaki "abonelikten çık" veya "vazgeç" bağlantısını tıklayarak bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Diğer pazarlama yöntemlerinden (posta yoluyla pazarlama veya telepazarlama gibi) ayrılmak için lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişim kurun.
  4. Onayınızla kişisel verilerinizi toplamış ve işlemişsek dilediğiniz zaman onayınızı geri çekme. Onayınızı geri çekmeniz, geri çekme işleminden önce gerçekleştirdiğiniz herhangi bir işlemin yasallığını veya onayınız dışında yasal işleme gerekçeleriyle bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemeyecektir.
  5. Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir veri koruma makamına şikayette bulunma. Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma makamınızla iletişim kurun.


  Singapur’da, genellikle himayemiz altında bulunan, denetimimizde kullanılmış veya kullanılabilir veya tarafımızdan açıklanan kişisel verilerle ilgili talep tarihinden bir yıl öncesi için bilgi sağlamamızı talep edebilirler. Herhangi bir erişim talebi, sizinle ilgili sakladığımız kişisel verilerin ayrıntılarını sağlarken masraflarımızı karşılamak üzere ücrete tabi olabilir, erişim talebinizi aldıktan sonra bu ücretle ilgili sizi bilgilendireceğiz.

  Bunlar yalnızca örnektir ve size özel haklar burada örnek olarak verilmeyebilir.

  Yukarıya Geri Dön

   

  Güncellemeler

  Bu bildirimi zaman zaman güncelleyebiliriz. Bunu yaptığımızda beyanının başlangıcındaki son güncelleme tarihini listeleriz. Bu tür bir güncelleme ve/veya değişiklik uyarısı, Sitelerimizde verilecek veya yasaların gerektirmesi hâlinde doğrudan size gönderilecektir. Kişisel bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında bilgi sahibi olmak için bu beyanı düzenli olarak incelemenizi öneririz. Bu değişiklikleri kabul etmezseniz lütfen Siteleri kullanmaya devam etmeyin.

  Yukarıya Geri Dön

   

  BİZE ULAŞIN

  Bu gizlilik beyanı, Sitemizin uygulamaları, bilgileriniz veya bilgilerinizle ilgili haklarınız ya da Sitemizle ilgili iş ilişkileri hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişime geçin:

  Global Genel Merkez

  Align Technology, Inc.
  İlgili: Gizlilik Ofisi
  2560 Orchard Parkway
  San Jose, CA 95131
  Privacy@aligntech.com

  AB Merkezi

  Align Technology B.V.
  İlgili: Gizlilik Ofisi
  Arlandaweg 161
  1043 HS Amsterdam
  Hollanda
  Privacy@aligntech.com

  Ayrıca, bilgilerinizin kullanımından sorumlu Align yerel birim ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.